Platforma obslugujaca czuwaj.net zostala zmieniona.